COVID-19 isn't gone yet...

but our 244 online initiatives have grown into successful independent projects and so many new have been established following the example. We're unable to track all of them, so we've decided to turn this page into an archive and invite you to check the updated options at the local Jesuits' sites.
Thank you to all of 100.000 users who visited us!

Visit Jesuis.global

Svätý týždeň u vás doma s jezuitmi

This initiative comes from SVK - Slovakia
Veľký týždeň prežívaný spoločne s jezuitmi v kruhu rodiny.

Už viac než mesiac sú na celom Slovensku kostoly zatvorené. My veriaci sa nemôžeme schádzať, aby sme slávili sv. omše, aby sme sa spolu modlili a ďakovali Nebeskému Otcovi. Dotýka sa nás to ešte viac teraz, pred Veľkou nocou. Všetci zažívame niečo úplne nové, pretože sa nebudeme môcť zísť v našich chrámoch, aby sme slávili Veľkonočné sviatky. Tie najväčšie sviatky roka, kedy prežívame spomienku umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Jeho Paschu, jeho prechod z tohto sveta k Otcovi, kedy sme s Ježišom aj my prešli zo smrti do života, z otroctva hriechu na slobodu a stali sme sa Božími synmi a dcérami.

Aj napriek tomu, že ostaneme v našich domovoch nezriekneme sa slávenia Veľkej Noci, ale budeme ju prežívať nielen cez rôzne komunikačné prostriedky a sociálne siete, ale aj doma v kruhu rodiny, v týchto malých domácich cirkvách a naše domovy sa stanú miestom modlitby a slávenia. Aby sme mohli prežívať doma sviatky Veľkej noci, chceme vám ponúknuť pomôcku na celý Veľký týždeň pod názvom Svätý týždeň s jezuitmi u vás doma.

Prajeme vám nech vám tento materiál pomáha lepšie prežiť Sviatky, aby aj táto ťažká situácia, v ktorej sa nachádzame bola príležitosťou pre niečo nové.

Nezabúdajme v modlitbách na tých, ktorí najviac trpia, sú v nemocniciach, ako aj na tých, ktorí sa o nich starajú. Pamätajme aj na mnohých, ktorí sú v tiesnivých ekonomických podmienkach a majú obavy o prácu a o budúcnosť. Pamätajme aj na našu krajinu a na naše rodiny.

„Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí našu nádej. Je to nádej na lepšie časy, v ktorých budeme i my lepšími, konečne oslobodení od zla a od tejto pandémie. Je to nádej: nádej nesklame; nie je to ilúzia, je to nádej“ (Z príhovoru pápeža Františka, ktorý predniesol 3. apríla 2020)

Access via:

Link

Social media:

E-mail:

Telephone:

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further. Privacy policy

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!

Shares